Bestyrelsesposter og funktionsbeskrivelser


Fælles opgaver:
Budget
Trænerlønninger
Indlæg i Treklang
Tovholder ved praktiske projekter

Formand:
Samarbejde med øvrigeST70-afdelinger.
Kontakt til Forældreråd
Kontakt til: Fritids & kulturforvaltningen, DBU, JBU, DGI.

Kasserer:
Økonomi - regnskab.
Kontingenter (ind - og udmeldelse)
Bogføring
Lokaletilskud.

Sekretær:
Ansvarlig for referat fra diverse møder
Tekstforfatter på diverse tekster, indbydelser, mv.
Indkalder til diverse møder herunder dagsorden

Materialeformand:
Indkøber af remedier og tøj
Bestilling af træner- og spillertræningsdragter
Lokale/hal Booking

Materialeansvarlig:
Overblik over og vedligehold af net og materialer

Træner/Ungdomskontakt:
Bindeled mellem fodboldbestyrelsen og ungdoms-trænerne
Ungdomstrænerkontrakter, børneattester
Arrangementer for trænerne, herunder kurser

Kampfordeler/dommerkontakt:
Ingen bestyrelsesforpligtelser.
ST70 | Bakkegårdshallen Bjørnshøjvej 1 | 8380 Trige